Parviz Najafpour

تشویق و اثر آن در روند آموزش هنر از دیدگاه استاد نجف پور ( مدیر مسئول مجموعه آموزش موسیقی و هنرهای تجسمی نوجویان)

تشویق و ایجاد انگیزه در هنرجو توسط مدرس و خانواده با یکدیگر متفاوت است. معمولا ایجاد اشتیاق و انگیزه در هنرجویان یکی از پارامترهای مهم در ادامه مسیر یادگیری است. مدرس و خانواده هر دو باید در این امر مهم کوشا باشند. اما در تشویق کردن باید متعادل و در زمان مناسبی انجام گیرد. گاهی اوقات […]