استاد پرویز نجف پور

استاد پرویز نجف پور

استاد پرویز نجف پور معمار نقاش و خوشنویس استاد پرویز نجف پور کار هنری خود را در ۱۲ سالگی با موسیقی شروع کرد با دیدن یک گیتار به موسیقی و هنر علاقه مند شدند و به طور جدی گیتار را از سال ۷۰ زیر نظر استاد رامین صادقی ، همکار…

بیشتر