Parviz Najafpour

استاد پرویز نجف پور

parviz najafpour

استاد پرویز نجف پور معمار نقاش و خوشنویس استاد پرویز نجف پور کار هنری خود را در 12 سالگی با موسیقی شروع کرد با دیدن یک گیتار به موسیقی و هنر علاقه مند شدند و به طور جدی گیتار را از سال 70 زیر نظر استاد رامین صادقی ، همکار باقر موذن زاده گیتاریست معروف […]