سپاسگزاری از کادر درمان و بهداشت ایران وجهان توسط پیشکسوتان بسکتبال ایران

سپاسگزاری از کادر درمان و بهداشت ایران وجهان توسط پیشکسوتان بسکتبال ایران

ویدئوی سپاسگزاری پیشکسوتان بسکتبال ایران از کادر درمان و بهداشت ایران و جهان ( گروه با مهر ایران و جهان) موسیقی و ویدئو پرویز نجف پور

بیشتر

استاد پرویز نجف پور

استاد پرویز نجف پور

استاد پرویز نجف پور معمار نقاش و خوشنویس استاد پرویز نجف پور کار هنری خود را در ۱۲ سالگی با موسیقی شروع کرد با دیدن یک گیتار به موسیقی و هنر علاقه مند شدند و به طور جدی گیتار را از سال ۷۰ زیر نظر استاد رامین صادقی ، همکار…

بیشتر